• Phatthalung, Thailand

งานที่กำลังเปิดรับสมัคร

LIST OF OPENING EVENTS

วิ่งนี้จากพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

PT RUN 2019
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562
 • VIP ราคา 1,000 บาท
 • ฮาล์ฟ-มาราธอน ราคา 700 บาท
 • มินิ-มาราธอน ราคา 450 บาท
 • ฟันรัน ราคา 400 บาท

 • รับสมัครจำนวน 4,000 คน เท่านั้น
 • ฟันรัน 2,500 slot
 • มินิ-มาราธอน 1,000 slot
 • ฮาล์ฟ-มาราธอน 500 slot
 • ใช้ระบบ Chip Time ทุกระยะ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม


เลน้อยรัน

LE NOI RUN 2019
วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562
 • Half Marathon 21.1KM ราคา 700 บาท
 • Super Mini Marathon 15KM ราคา 550 บาท
 • Micro Marathon 8KM ราคา 450 บาท

 • ทุกระยะจะได้วิ่งขึ้นสะพาน
 • ลงแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอน จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์
 • เสื้อวิ่ง เบอร์วิ่ง (BIB) + Chip Time แยกสีทุกระยะ
 • รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยแยกสายตามระยะ
 • รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนจังหวัดพัทลุงในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาผู้สูงอายุ ปี 2564
 • รายละเอียดเพิ่มเติม


พัทลุงมินิฮาล์ฟมาราธอน 2019

Phatthalung Mini Half Marathon 2019
วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562
 • Funrun 6KM ราคา 350 บาท
 • Mini Marathon 12KM ราคา 400 บาท

 • รับจำนวน 1,500 คนเท่านั้น
 • จุด Start และ Finish บริเวณหาดแสนสุขลำปำ
 • เส้นทางวิ่ง ลำปำ - หน้าวัดชัยชนะสงคราม (วัดทุ่งไหม้)
 • เงินรางวัลรวมทั้งหมด 33,000 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม